Utrymningsövningar

Anmälan

Detta är ett tillfälle där er verksamhet övar på de utrymningsrutiner som finns framtagna på arbetsplatsen. Övningen ska säkerställa organisationens och verksamhetens handlingsberedskap vid brand.

Innehåll

  • Övningen planeras i samverkan mellan vår instruktör och ansvarig i er verksamhet.
  • Vi iscensätter en brandsituation där personalen behöver utrymma. Övningen kan genomföras med eller utan rök.
  • Vår instruktör observerar hur personalen hanterar brandsituationen och en muntlig genomgång hålls efter avslutad övning.

Målgrupp
All personal i alla typer av verksamheter. Anläggningsskötare ska vara på plats vid utrymningsövningen för att kunna sätta eventuellt larm i serviceläge, hantera styrningar samt återställa larmet efter avslutad övning. Vår instruktör har ingen behörighet att sköta detta.

Förkunskaper
Merparten av deltagande personal bör vara utbildade inom brandskydd. För att få ut så mycket som möjligt av övningen bör samtlig personal ha kännedom om den egna verksamhetens rutiner.

Pris enligt offert

Intresseanmälan

För tillfället finns inga bestämda datum för utbildningen. Lämna istället en intresseanmälan nedan.


Uppgifter

Antal personer

Kontaktperson

Kontaktperson, tel

Kontaktperson, e-post

Fakturakund

Företag

Fakturaadress

Postnr

Ort

Fakturamärkning

Meddelande


Deltagare 1

Förnamn

Efternamn

Deltagare 2

Förnamn

Efternamn

Deltagare 3

Förnamn

Efternamn

Deltagare 4

Förnamn

Efternamn

Deltagare 5

Förnamn

Efternamn

Deltagare 6

Förnamn

Efternamn

Deltagare 7

Förnamn

Efternamn

Deltagare 8

Förnamn

Efternamn

Deltagare 9

Förnamn

Efternamn

Deltagare 10

Förnamn

Efternamn

Kurstillfällen

Det finns inga planerade kurstillfällen.

Kursfakta

3-4 timmar

Plats

Enligt önskemål

Omfattning

Teoretisk och praktisk utbildning

Övrigt

Kursmaterial ingår

För mer information

Stefhan Bohlin

Stefhan Bohlin

Brandskyddsprojektör/Utbildningsledare
011-368880
076-209 18 47
stefhan.bohlin@greatsecurity.se