Hjärtlungräddning / hjärtstartare HLR – AED

Anmälan

Hjärt- och lungräddning är en första-hjälpen-behandling som ges för att få igång hjärtverksamhet och andning hos någon som har fått hjärtstopp. Kursdeltagarna kommer efter genomförd utbildning snabbt och korrekt kunna undersöka, larma och ta hand om en person med andnings- och hjärtstopp. Kursdeltagaren får också en introduktion i hur en hjärtstartare fungerar och hur man ska göra ifall man skulle behöva använda en sådan. Inga förkunskaper krävs.

Utbildningsmål

Deltagaren ska efter genomförd utbildning säkert kunna konstatera andnings- och hjärtstopp samt korrekt kunna genomföra Hjärt- lungräddning och alarmering.

Deltagaren ska också ha fått grundläggande kunskap om hur man agerar med en hjärtstartare.

Efter genomförd och godkänd utbildning utfärdas ett kompetensbevis

Anmälan till utbildning

Om ni önskar utbildning ett annat datum än det som är valbart nedan, välj istället intresseanmälan ovan.

Uppgifter

Önskat datum

Antal personer

Kontaktperson

Kontaktperson, tel

Kontaktperson, e-post

Fakturakund

Företag

Fakturaadress

Postnr

Ort

Fakturamärkning

Meddelande


Deltagare 1

Förnamn

Efternamn

Deltagare 2

Förnamn

Efternamn

Deltagare 3

Förnamn

Efternamn

Deltagare 4

Förnamn

Efternamn

Deltagare 5

Förnamn

Efternamn

Deltagare 6

Förnamn

Efternamn

Deltagare 7

Förnamn

Efternamn

Deltagare 8

Förnamn

Efternamn

Deltagare 9

Förnamn

Efternamn

Deltagare 10

Förnamn

Efternamn

Intresseanmälan


Uppgifter

Antal personer

Kontaktperson

Kontaktperson, tel

Kontaktperson, e-post

Fakturakund

Företag

Fakturaadress

Postnr

Ort

Fakturamärkning

Meddelande


Deltagare 1

Förnamn

Efternamn

Deltagare 2

Förnamn

Efternamn

Deltagare 3

Förnamn

Efternamn

Deltagare 4

Förnamn

Efternamn

Deltagare 5

Förnamn

Efternamn

Deltagare 6

Förnamn

Efternamn

Deltagare 7

Förnamn

Efternamn

Deltagare 8

Förnamn

Efternamn

Deltagare 9

Förnamn

Efternamn

Deltagare 10

Förnamn

Efternamn

Kurstillfällen

2019-05-06

Kursfakta

13:00-16:00. Minst 5 personer krävs för att genomföra utbildningen.

Plats

Enligt önskemål

Pris

600 kr ex moms/deltagare

Omfattning

Teoretisk och praktisk utbildning

Övrigt

Kursmateriel samt kompetensbevis ingår

För mer information

Stefhan Bohlin

Stefhan Bohlin

Brandskyddsprojektör/Utbildningsledare
011-368880
076-209 18 47
stefhan.bohlin@greatsecurity.se