Heta Arbeten

Anmälan

Heta Arbeten har ett utbildningsmaterial som är anpassat för en modern arbetsmarknad. Kursplanen är uppdelad i en teoretisk och en praktisk del och utbildningstiden är ca 6-8 timmar lång. Inga förkunskaper krävs

https://youtu.be/9rd6znaFpMo

 Teorin omfattar
– säkerhetsregler
– brandkunskap
– organisation på tillfällig arbetsplats

Praktiken innefattar en släckningsövning.

Utbildningen avslutas sedan med ett kunskapstest i digital miljö. Efter godkänt testresultat blir utbildningsdeltagaren certifierad hetarbetare.

Med Heta Arbeten-certifikatet är ni behöriga i 5 år som tillståndsgivare, heta arbetare och brandvakt.

Anmälan till heta arbeten

Om ni önskar utbildning ett annat datum än det som är valbart nedan, välj istället intresseanmälan ovan.

Uppgifter

Önskat datum

Antal personer

Kontaktperson

Kontaktperson, tel

Kontaktperson, e-post

Fakturakund

Företag

Orgnr.

Fakturaadress

Postnr

Ort

Fakturamärkning

Meddelande


Deltagare 1

Förnamn (obligatoriskt)

Efternamn (obligatoriskt)

Personnummer (obligatoriskt)

Mobiltel (obligatoriskt)

Deltagare 2

Förnamn (obligatoriskt)

Efternamn (obligatoriskt)

Personnummer (obligatoriskt)

Mobiltel (obligatoriskt)

Deltagare 3

Förnamn (obligatoriskt)

Efternamn (obligatoriskt)

Personnummer (obligatoriskt)

Mobiltel (obligatoriskt)

Deltagare 4

Förnamn (obligatoriskt)

Efternamn (obligatoriskt)

Personnummer (obligatoriskt)

Mobiltel (obligatoriskt)

Deltagare 5

Förnamn (obligatoriskt)

Efternamn (obligatoriskt)

Personnummer (obligatoriskt)

Mobiltel (obligatoriskt)

Deltagare 6

Förnamn (obligatoriskt)

Efternamn (obligatoriskt)

Personnummer (obligatoriskt)

Mobiltel (obligatoriskt)

Deltagare 7

Förnamn (obligatoriskt)

Efternamn (obligatoriskt)

Personnummer (obligatoriskt)

Mobiltel (obligatoriskt)

Deltagare 8

Förnamn (obligatoriskt)

Efternamn (obligatoriskt)

Personnummer (obligatoriskt)

Mobiltel (obligatoriskt)

Deltagare 9

Förnamn (obligatoriskt)

Efternamn (obligatoriskt)

Personnummer (obligatoriskt)

Mobiltel (obligatoriskt)

Deltagare 10

Förnamn (obligatoriskt)

Efternamn (obligatoriskt)

Personnummer (obligatoriskt)

Mobiltel (obligatoriskt)

Deltagare 11

Förnamn (obligatoriskt)

Efternamn (obligatoriskt)

Personnummer (obligatoriskt)

Mobiltel (obligatoriskt)

Deltagare 12

Förnamn (obligatoriskt)

Efternamn (obligatoriskt)

Personnummer (obligatoriskt)

Mobiltel (obligatoriskt)

Deltagare 13

Förnamn (obligatoriskt)

Efternamn (obligatoriskt)

Personnummer (obligatoriskt)

Mobiltel (obligatoriskt)

Deltagare 14

Förnamn (obligatoriskt)

Efternamn (obligatoriskt)

Personnummer (obligatoriskt)

Mobiltel (obligatoriskt)

Deltagare 15

Förnamn (obligatoriskt)

Efternamn (obligatoriskt)

Personnummer (obligatoriskt)

Mobiltel (obligatoriskt)

Deltagare 16

Förnamn (obligatoriskt)

Efternamn (obligatoriskt)

Personnummer (obligatoriskt)

Mobiltel (obligatoriskt)

Deltagare 17

Förnamn (obligatoriskt)

Efternamn (obligatoriskt)

Personnummer (obligatoriskt)

Mobiltel (obligatoriskt)

Deltagare 18

Förnamn (obligatoriskt)

Efternamn (obligatoriskt)

Personnummer (obligatoriskt)

Mobiltel (obligatoriskt)

Deltagare 19

Förnamn (obligatoriskt)

Efternamn (obligatoriskt)

Personnummer (obligatoriskt)

Mobiltel (obligatoriskt)

Deltagare 20

Förnamn (obligatoriskt)

Efternamn (obligatoriskt)

Personnummer (obligatoriskt)

Mobiltel (obligatoriskt)

Intresseanmälan


Uppgifter

Antal personer

Kontaktperson

Kontaktperson, tel

Kontaktperson, e-post

Fakturakund

Företag

Orgnr.

Fakturaadress

Postnr

Ort

Fakturamärkning

Meddelande


Deltagare 1

Förnamn (obligatoriskt)

Efternamn (obligatoriskt)

Personnummer (obligatoriskt)

Mobiltel (obligatoriskt)

Deltagare 2

Förnamn (obligatoriskt)

Efternamn (obligatoriskt)

Personnummer (obligatoriskt)

Mobiltel (obligatoriskt)

Deltagare 3

Förnamn (obligatoriskt)

Efternamn (obligatoriskt)

Personnummer (obligatoriskt)

Mobiltel (obligatoriskt)

Deltagare 4

Förnamn (obligatoriskt)

Efternamn (obligatoriskt)

Personnummer (obligatoriskt)

Mobiltel (obligatoriskt)

Deltagare 5

Förnamn (obligatoriskt)

Efternamn (obligatoriskt)

Personnummer (obligatoriskt)

Mobiltel (obligatoriskt)

Deltagare 6

Förnamn (obligatoriskt)

Efternamn (obligatoriskt)

Personnummer (obligatoriskt)

Mobiltel (obligatoriskt)

Deltagare 7

Förnamn (obligatoriskt)

Efternamn (obligatoriskt)

Personnummer (obligatoriskt)

Mobiltel (obligatoriskt)

Deltagare 8

Förnamn (obligatoriskt)

Efternamn (obligatoriskt)

Personnummer (obligatoriskt)

Mobiltel (obligatoriskt)

Deltagare 9

Förnamn (obligatoriskt)

Efternamn (obligatoriskt)

Personnummer (obligatoriskt)

Mobiltel (obligatoriskt)

Deltagare 10

Förnamn (obligatoriskt)

Efternamn (obligatoriskt)

Personnummer (obligatoriskt)

Mobiltel (obligatoriskt)

Deltagare 11

Förnamn (obligatoriskt)

Efternamn (obligatoriskt)

Personnummer (obligatoriskt)

Mobiltel (obligatoriskt)

Deltagare 12

Förnamn (obligatoriskt)

Efternamn (obligatoriskt)

Personnummer (obligatoriskt)

Mobiltel (obligatoriskt)

Deltagare 13

Förnamn (obligatoriskt)

Efternamn (obligatoriskt)

Personnummer (obligatoriskt)

Mobiltel (obligatoriskt)

Deltagare 14

Förnamn (obligatoriskt)

Efternamn (obligatoriskt)

Personnummer (obligatoriskt)

Mobiltel (obligatoriskt)

Deltagare 15

Förnamn (obligatoriskt)

Efternamn (obligatoriskt)

Personnummer (obligatoriskt)

Mobiltel (obligatoriskt)

Deltagare 16

Förnamn (obligatoriskt)

Efternamn (obligatoriskt)

Personnummer (obligatoriskt)

Mobiltel (obligatoriskt)

Deltagare 17

Förnamn (obligatoriskt)

Efternamn (obligatoriskt)

Personnummer (obligatoriskt)

Mobiltel (obligatoriskt)

Deltagare 18

Förnamn (obligatoriskt)

Efternamn (obligatoriskt)

Personnummer (obligatoriskt)

Mobiltel (obligatoriskt)

Deltagare 19

Förnamn (obligatoriskt)

Efternamn (obligatoriskt)

Personnummer (obligatoriskt)

Mobiltel (obligatoriskt)

Deltagare 20

Förnamn (obligatoriskt)

Efternamn (obligatoriskt)

Personnummer (obligatoriskt)

Mobiltel (obligatoriskt)

Kurstillfällen

2019-04-29
Marieborgsgatan 5, Katrineholm (Partium industri & Fastighet ABs lokaler)

Kursfakta

Tid: 08:00 - 16:00. Minst 5 personer krävs för att genomföra utbildningen.

Plats

Vår lokal på Malmgatan 25 i Norrköping eller enligt önskemål/egna lokaler

Pris

2600 kr ex moms/deltagare

Omfattning

Teoretisk och praktisk utbildning

Övrigt

Kursmaterial och lunch ingår

För mer information

Stefhan Bohlin

Stefhan Bohlin

Brandskyddsprojektör/Utbildningsledare
011-368880
076-209 18 47
stefhan.bohlin@greatsecurity.se