Grundläggande Brandutbildning

Anmälan

Vi erbjuder en grundläggande brandutbildning där teori och praktik varieras under några intensiva timmar.
Syftet med kursen är att öka individens chanser att rädda liv och egendom i händelse av brand samt vikten av att förebygga uppkomst av brand.

Utbildningsmål

Målet med kursen är att varje deltagare får lära sig hur man bör agera om en brand uppstår, samt:

  • Få en grundläggande förståelse för brandens uppkomst och dess fortsatta förlopp
  • Känna till handhavande av brandsläckningsutrustning
  • Förebyggande åtgärder mot brand.

Anmälan till utbildning

Om ni önskar utbildning ett annat datum än det som är valbart nedan, välj istället intresseanmälan ovan.

Uppgifter

Önskat datum

Antal personer

Kontaktperson

Kontaktperson, tel

Kontaktperson, e-post

Fakturakund

Företag

Fakturaadress

Postnr

Ort

Fakturamärkning

Meddelande


Deltagare 1

Förnamn

Efternamn

Deltagare 2

Förnamn

Efternamn

Deltagare 3

Förnamn

Efternamn

Deltagare 4

Förnamn

Efternamn

Deltagare 5

Förnamn

Efternamn

Deltagare 6

Förnamn

Efternamn

Deltagare 7

Förnamn

Efternamn

Deltagare 8

Förnamn

Efternamn

Deltagare 9

Förnamn

Efternamn

Deltagare 10

Förnamn

Efternamn

Intresseanmälan


Uppgifter

Antal personer

Kontaktperson

Kontaktperson, tel

Kontaktperson, e-post

Fakturakund

Företag

Fakturaadress

Postnr

Ort

Fakturamärkning

Meddelande


Deltagare 1

Förnamn

Efternamn

Deltagare 2

Förnamn

Efternamn

Deltagare 3

Förnamn

Efternamn

Deltagare 4

Förnamn

Efternamn

Deltagare 5

Förnamn

Efternamn

Deltagare 6

Förnamn

Efternamn

Deltagare 7

Förnamn

Efternamn

Deltagare 8

Förnamn

Efternamn

Deltagare 9

Förnamn

Efternamn

Deltagare 10

Förnamn

Efternamn

Kurstillfällen

2019-04-17

Kursfakta

Tid: 08:00 - 12:00. Minst 8 personer krävs för att genomföra utbildningen.

Plats

Vår lokal på Malmgatan 25 i Norrköping eller enligt önskemål/egna lokaler

Pris

500 kr ex moms/deltagare

Omfattning

Teoretisk och praktisk utbildning

Övrigt

Kursmateriel samt fika ingår

För mer information

Stefhan Bohlin

Stefhan Bohlin

Brandskyddsprojektör/Utbildningsledare
011-368880
076-209 18 47
stefhan.bohlin@greatsecurity.se