Brandskyddsansvarig

Anmälan

Brandskyddsfrågor är viktiga för alla organisationer och med rätt utbildning kommer du känna dig tryggare i rollen. Här är kursen för dig som behöver en god grundutbildning för att kunna organisera och planera brandskyddsarbetet på ditt företag.

Kursen behandlar bland annat lagar och myndighetskrav, riskidentifiering, ekonomiska och praktiska konsekvenser av brand samt det ansvar som åligger företaget och dess brandskyddsansvariga.

Förkunskap i grundläggande brandutbildning eller motsvarande krävs

Utbildningsmål

Efter avslutad utbildning ska kursdeltagarna ha kunskap för att:

  • På ett effektivt och kostnadsbesparande sätt organisera och planera företagets brandsäkerhet.
  • Leda och planera brandsäkerheten vid ombyggnader och förändringar i verksamheten.
  • Besluta om brandsäkerhetsåtgärder och ha kännedom om de ekonomiska och praktiska konsekvenser vidtagna åtgärder.
  • Ansvara för brandsyneverksamheten på företaget och ha kunskap om hur brandsyn och behov av åtgärder före, under och efter brandsyn.

Intresseanmälan

För tillfället finns inga bestämda datum för utbildningen. Lämna istället en intresseanmälan nedan.


Uppgifter

Antal personer

Kontaktperson

Kontaktperson, tel

Kontaktperson, e-post

Fakturakund

Företag

Fakturaadress

Postnr

Ort

Fakturamärkning

Meddelande


Deltagare 1

Förnamn

Efternamn

Deltagare 2

Förnamn

Efternamn

Deltagare 3

Förnamn

Efternamn

Deltagare 4

Förnamn

Efternamn

Deltagare 5

Förnamn

Efternamn

Deltagare 6

Förnamn

Efternamn

Deltagare 7

Förnamn

Efternamn

Deltagare 8

Förnamn

Efternamn

Deltagare 9

Förnamn

Efternamn

Deltagare 10

Förnamn

Efternamn

Kurstillfällen

Det finns inga planerade kurstillfällen.

Kursfakta

Tid: 08:00 - 12:00. Minst 5 personer krävs för att genomföra utbildningen.

Plats

Vår lokal på Malmgatan 25 i Norrköping eller enligt önskemål/egna lokaler

Pris

1400 kr ex moms/deltagare

Omfattning

Teoretisk utbildning

Övrigt

Kursmateriel samt fika ingår

För mer information

Stefhan Bohlin

Stefhan Bohlin

Brandskyddsprojektör/Utbildningsledare
011-368880
076-209 18 47
stefhan.bohlin@greatsecurity.se