Anläggningsskötare Brandlarm

Anmälan

Ett brandlarm är ett viktigt system som bidrar till att såväl rädda liv som att reducera brandskadekostnader. Som en del i det systematiska brandskyddsarbete, ska det minst finnas två utsedda anläggningsskötare för skötsel och underhåll av brandlarmet.

Utbildningen vänder sig till den ansvarig för brandlarmet och de personer som ska utföra månads- och kvartalsprov av brandlarmet. Utbildningen är utformad i enlighet med Brandskyddsföreningens regler.

Utbildningsmål

Efter avslutad utbildning ska kursdeltagarna ha tillräckliga kunskaper för att:

  • Skötsel för den löpande driften av en brandlarmanläggning och att löpande underhåll utförs
  • Utföra månads och kvartalskontroll.
  • Hantera brandlarm och fellarm samt sköta till- och frånkoppling av detektorer, larmdon och styrningar.
  • Ha kännedom om brandrisker och brandförebyggande åtgärder samt lagar och myndighetskrav.
  • Kunskap om företagets ansvar och behov av brandskyddsorganisation och rutiner.

Anmälan till utbildning

Om ni önskar utbildning ett annat datum än det som är valbart nedan, välj istället intresseanmälan ovan.

Uppgifter

Önskat datum

Antal personer

Kontaktperson

Kontaktperson, tel

Kontaktperson, e-post

Fakturakund

Företag

Fakturaadress

Postnr

Ort

Fakturamärkning

Meddelande


Deltagare 1

Förnamn

Efternamn

Deltagare 2

Förnamn

Efternamn

Deltagare 3

Förnamn

Efternamn

Deltagare 4

Förnamn

Efternamn

Deltagare 5

Förnamn

Efternamn

Deltagare 6

Förnamn

Efternamn

Deltagare 7

Förnamn

Efternamn

Deltagare 8

Förnamn

Efternamn

Deltagare 9

Förnamn

Efternamn

Deltagare 10

Förnamn

Efternamn

Intresseanmälan


Uppgifter

Antal personer

Kontaktperson

Kontaktperson, tel

Kontaktperson, e-post

Fakturakund

Företag

Fakturaadress

Postnr

Ort

Fakturamärkning

Meddelande


Deltagare 1

Förnamn

Efternamn

Deltagare 2

Förnamn

Efternamn

Deltagare 3

Förnamn

Efternamn

Deltagare 4

Förnamn

Efternamn

Deltagare 5

Förnamn

Efternamn

Deltagare 6

Förnamn

Efternamn

Deltagare 7

Förnamn

Efternamn

Deltagare 8

Förnamn

Efternamn

Deltagare 9

Förnamn

Efternamn

Deltagare 10

Förnamn

Efternamn

Kurstillfällen

2019-05-08
2019-08-21

Kursfakta

Heldag kl 08.00 – 16.00

Plats

Vår lokal på Malmgatan 25 i Norrköping eller enligt önskemål/egna lokaler

Pris

3000 kr ex. moms / per deltagare

Omfattning

Teoretisk och praktisk utbildning.

Övrigt

Kursmateriel,  samt lunch och fika ingår.

För mer information

Patrik Karlsson

Patrik Karlsson

Behörig ingenjör brandlarm
011 - 36 88 84
0706 - 32 38 32
patrik.karlsson@greatsecurity.se