Trygghetslarm

Trygghetslarm

Trygghetslarm kan nyttjas av äldre, funktionshindrade eller andra personer där ett vårdbehov kräver snabba insatser. Inom serviceboendet eller hemmet kan det ge användaren en större trygghet och integritet, samtidigt som vårdbehovet säkerställs. Vid ensamarbete i utsatta miljöer förekommer istället behov av bråklarm eller överfallslarm för att tillkalla hjälp. Larmen är oftast trådlösa med uppkoppling mot larmcentral eller annan lokal plats eller person.

Vi  levererar larm till företag, offentliga verksamheter och privatpersoner.

 • cobs talk

  Trygghetslarm

  Ett trygghetslarm kan enkelt bäras som en klocka eller halsband. Vid en olycka eller infall av sjukdom tillkallas hemtjänst eller annan vårdpersonal med ett knapptryck. Larmet kan sändas via telefonnätet, datauttaget eller genom GSM-nätet likt en vanlig mobiltelefon.

 • Överfallslarm

  Överfallslarm är vanliga inom områden där man kan drabbas av rån, hot och överfall, som inom butiksnäring, bank eller socialkontor. Överfallslarm är kopplade till en larmcentral som omedelbart kontaktar polisen med information om var, när och hur larmet har löst ut.

  trygghetslarm
 • barbar-larmsandare

  Bråklarm

  Ett bråklarm används för att skapa trygghet på arbetsplatser där hotfulla situationer kan uppstå. Larmet påkallar uppmärksamhet från personal på plats eller i angränsande lokaler. Det finns även möjlighet att skicka larmet till larmcentral med väktarutryckning.

Bilder

Video

Handenhet CS3100

Handenhet Smart 1

Dokument

Smart 1

Länkar

Cobs