Great-Security-passersystem

Passersystem

Med ett passersystem ersätts nycklarna av en tagg. Här öppnas möjligheterna att skräddarsy dina dörrmiljöer efter just dina behov. En borttappad tagg raderas ur systemet med några knapptryck och en ny skapas lika lätt. Var, när och hur den nya taggen ska fungera, det bestämmer du själv!

Efter tusentals installationer har Great Security marknadens bredaste kunskap inom området passersystem. Hör av dig om just dina behov!

 • mif 509 small

  Tillträdeskontroll

  Vi på Great Security löser hela dörrmiljön efter dina önskemål, krav och behov. Med krypterad beröringsfri lästeknik, elektroniska lås och användarvänlig programvara håller vi även en hög säkerhetsnivå anpassad till rådande regler och normer. Oavsett storlek på objektet erbjuder vi full flexibilitet och kontroll på dina villkor!

 • Bokningssystem

  Via en stor och användarvänlig färgskärm som placeras i exempelvis trappuppgången kan den fastighetsansvarige kommunicera med alla i fastigheten. Här kan de boende göra alla sina bokningar och hämta såväl allmän som privat information gällande fastigheten. Integrerad informationstavla, trapphusregister, personlig sida, felanmälan, bokningsmöjligheter, bokningskontroll och passtider. Dessutom erbjuder den passersystem, bokning via webben, debiteringstjänster, administration via webben samt driftsövervakning över hela systemet.

  RCO Bokning ELS
 • RCO Porttelefon PA-59

  Porttelefoni

  Med en porttelefon från kan du hålla porten låst för obehöriga och samtidigt erbjuda en enkel lösning för att släppa in besökare. Uppkoppling görs mot analogt telefoniuttag via koppar eller ATA-box – en lösning som gör att du kan minimera installationskostnaden då du slipper omfattande kabeldragning i fastigheten. Enhetens inbyggda beröringsfria läsare gör även att du inte behöver komplettera porten med ytterligare passerläsare för behöriga användare.

Bilder

Video

Nokey

Länkar

ASSA
RCO
ALIRO