brandlarm

Brandlarm

Med ett automatiskt brand- och utrymningslarmssystem som tidigt upptäcker en brand kan liv räddas, samtidigt som skador på egendom och miljö minimeras. Ett brandlarm hindrar inte att en brand uppstår, men kan vara avgörande för hur effektiv utrymningen blir och hur stor skada som uppstår.

Vi är en certifierad anläggarfirma för brandlarm enligt SBF 1008:2. Vi hjälper er med allt från projektering och installation till driftsättning och underhåll.

 • Offert

  Uppbyggnad av larmsystem

  En konventionell brandlarmsanläggning kan enkelt beskrivas med att den delas in i ett antal sektioner. Varje sektion är ett område som består av detektorer, knappar och larmdon. Ett konventionellt brandlarm används vid mindre anläggningar så som företag och gruppboenden.

  Med en adresserbar brandlarmsanläggning är det istället lätt att se exakt vilken detektor eller larmenhet som larmar eller behöver underhåll. Varje detektor och knapp har här en unik adress. Ett adresserbart brandlarm används vid större anläggningar så som industri, lager, större företag och vårdanläggningar.

 • Utrymningslarm

  Ett korrekt utformat utrymningslarm bidrar till ett ökat skydd mot personskador på grund av brand. Valet av utrymningslarmsanläggning kan vara talat, akustisk eller optiska larmdon beroende verksamhet i fastigheterna.

  Utrymningslarm
 • utrymning

  Utrymningsplaner

  I en stress- eller paniksituation är det viktigt med klara, entydiga och enkla instruktioner. Med en utrymningsplan finns dessa instruktioner utarbetade och pedagogiskt och lättillgängligt presenterade både för egen personal och besökare. Utrymningsplaner skall i princip finnas på varje svensk arbetsplats, kravet finns enligt arbetsmiljölagen.

  Vi utför utrymningsplaner för alla typer av miljöer ex, industri, företag, vårdinrättningar och offentliga miljöer enligt SS2875.